7.04 – Tervise päev, bioloogia ülesanne – looduses viibimine.