Продуктовые пакеты / Toidupakid

Уважаемые родители 1.-9. классов!
Продуктовые пакеты (за 9 дней, период 29.03.-09.04.) будут раздавать в среду, 31 марта, с 10.00 – 14.00. Пакет можно получить со стороны столовой.

Lugupeetud 1.-9. klassi lapsevanemad!
Toidupakid (9 päeva eest, periood 29.03.-09.04.) antakse kätte kolmapäeval, 31. märtsil, kella 10.00 – 14.00. Paki saab kätte koolimaja sööklapoolse külje juurest.