Valga Priimetsa Kool võtab konkursi korras tööle õppealajuhataja (1,0 ametikohta)

 
Töö kirjeldus

 • Õppe- ja kasvatustöö korraldamine põhikoolis. Õppealajuhataja allub kooli direktorile. Tööle asumine aeg hiljemalt 30. augustist 2017.
 • Õppealajuhatajale esitatavad nõuded on:
 • vastavus õppealajuhataja kvalifikatsiooni nõuetele;
 • varasem töökogemus haridusasutuses;
 • oskus kujundada turvalist õpikeskkonda ja arendada õppekava, aidata kaasa õppijate ning õpetajate üksteist
  toetavate töösuhete kujunemisele;
 • suhtlus- ja eneseväljendusoskus, vene-, eesti- ja inglise keele oskus
 • oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi;
 • valmidus esindada ennast, juhtkonda ja õppeasutust;
 • valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks;
 • kooli väärtushinnanguid toetav – avatud, loov, hooliv ja vastutustundlik.
 • Kool pakub:
 • kaasaegset töökeskkonda, häid kolleege, toetavat juhtimist, eneseteostust, arengu- ja koolitusvõimalusi.
 • Lisainfo:
 • Marina Krotova, Valga Priimetsa Kool, e-post: marina@vpmk.edu.ee  J.Kuperjanovi tn 99, Valga

Kuulutus aegub 25.08.2017