MEIE KOOL PÄLVIS KEELEKÜMBLUSE TUNNUSTUSE!

Selleaastane keelekümbluskonverents toimus 10.-11. novembril Tallinnas. Koverentsi teema oli “Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus”. Meie kooli olid esindama kutsutud direktor Marina Krotova ja õppealajuhataja Airi Mägi. 
Kahe konverentsipäeva jooksul kuulati ettekandeid, oma seisukohti saadi esitada erinevates töötubades.
Konverentsil tunnustati parimaid keelekümbluskoole  ja -lasteasutusi.
Ka meie kool sai tähtsa tunnustuse osaliseks!
                                       Valga Priimetsa Koolile omistati
                KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI  KVALITEEDIAUHIND!
20161114_095241

See on väga tähtis tunnustus kogu meie kooliperele
aastatepikkuse tehtud töö eest!

Tänan ja õnnitlen kõiki õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja vilistlasi suure panuse eest, mille tulemusena meie kool tunnustati auhinna vääriliseks!

Direktor Marina Krotova

TUNNUSTÄHT
Keelekümblusprogrammi juhtkomitee hinnang
Keelekümblusprogrammi juhtkomitee otsus