Lõppes esimene kooliveerand!

Täna toimusid esimese vector_autumn_leaves_backgõppeveerandi lõpuaktused.
Tunnustati õpilasi, kelle tunnistusel olid vaid head ja väga head hinded!
1.-4. klassid
5.-9. klassid