EV100 projekt “100 pesakasti”

Valgamaa Metsaühistu ja Valga Priimetsa Kooli koostööna viidi läbi EV100 raames projekt „100 pesakasti“. Nii tähistati Eesti Vabariigi 100.aastapäeva, andes lastele ja noortele võimaluse puidust meisterdada ning minna metsa ja anda oma panus Eesti loodusele.
Valga Priimetsa Kooli õpilased valmistasid tööõpetuse tundides õpetaja Kalle Korneli juhendamisel 100 pesakasti lindudele. Meisterdamisest võtsid osa nii poisid kui tüdrukud. Pesakaste valmistati Erametsaliidu täpse juhendi alusel. Puidumaterjal saadi FIE Taavi Martinsonilt. Pesakastid paigaldati Valga linna metsa ja ülespanekul olid abiks Atso Adson Valgamaa Metsaühistust ja Valga linna metsnik Ainar Pikk. Kogu ettevõtmist juhtisid Helju Leosk Valgamaa Metsaühistust ja Pilvi Pindma Valga Priimetsa Koolist.

****************************************************

Проект, посвящённый столетию Эстонии
« 100 скворечников»

Наша школа приняла участие в проекте «100 скворечников» в совместной работе  с обществом лесничества в рамках столетнего юбилея Эстонии. Ученики под руководством учителя труда Калле Корнеля  смастерили 100 скворечников и развесили их в лесу. Мастерили не только мальчики, но и девочки. Скворечники были построены по руководству общества частного лесничества. Материал для строительства предоставил предприниматель Таави Мартинсон. Помогали руководить проектом Атсо  Адсон из Валгаского общества лесничества и Айнар Пикк -лесник города Валга. Общее руководство осуществлялось Хелью Леоск из Валгаского лесничества и учителя нашей школы Пильви Пиндма.

FOTOGALERII